QAV500 V2 3-Axis Gimbal Attachment Plate

2154

Lumenier

27,000

Product ID: 10486 카테고리: 태그: , ,

QAV500 V2 3-Axis 짐벌 부착용 Plate

Specifications

  • Weight: 29 grams
  • Size: 68mm x 149mm x 3mm
  • 4x M3x8mm button head screws

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“QAV500 V2 3-Axis Gimbal Attachment Plate”의 첫 상품평을 남겨주세요